Котов Ю. В. Московський авіаційний інститут (державний технічний університет) МАІ Волоколамское шосе, д. 4, Москва – 125871, Росія Тел.: +7 (095) 1584740 Анотація – Розглянуто методику автоматизованого проектування багатоелементних плоских фазованих антенних решіток (ФАР). Методика заснована на оптимізаційних методах пошуку екстремумів цільової функції (мінімуму коефіцієнта відбиття падаючої електромагнітної хвилі на розкривши антеною решітки). Наведено приклад […]

Література: [Л.1], с 16-22 [Л.2], с 26-30 [Л.3], с 4-7 При побудові РТІС виникають завдання аналізу та синтезу радіотехнічних сигналів. Сутність аналізу полягає в тому, що досліджуваний об’єкт розбивається на складові частини, після чого проводиться їх дослідження. Стосовно до радіотехнічним сигналам при аналізі досліджуваний сигнал описується сукупністю інших більш простих сигналів з добре вивченими властивостями. […]