У 1987 році під керівництвом А.А.Ліхтіншайна в його лабораторії була проведена модернізація осцилографа С1-112. Цікаві спогади Олександра Аркадійовича з цього приводу: “У середині 1985 осцилограф вже випускався на Вільнюському заводі тисячами штук. Директор заводу О.О.Бурденко, який цю техніку в загальному підтримував, на нараді в клубі “Зоря” заявив, що випускається г …., на що я йому […]

Поява запам’ятовуючих електронно-променевих трубок призвело до створення нового класу осцилографічних приладів, що дозволяють записувати, а потім і відтворювати поодинокі імпульсні сигнали, моменти виникнення яких значно рознесені в часі. В осцилографах цього класу невидиме (потенційне) зображення сигналу на внутрішній мішені перетвориться у видиме (світлове) на люмінофорі екрана за допомогою спеціального відтворюючого прожектора.

Це – група приладів, призначених для реєстрації одноразових сигналів, включає в себе в основному цифрові запам’ятовуючі осцилографи, що стали принципово новим напрямком у осциллографии. Поява цього напрямку було обумовлено успіхами мікроелектроніки, що дозволили створити швидкодіючі АЦП і відповідні їм запам’ятовують пристрої.

У 1979 році була завершена розробка осцилографа С1-97 (“Свіча”) зі смугою пропускання до 350 МГц. Тим самим був зроблений наступний крок в освоєнні нових частотних діапазонів. Як і С1-75, осцилограф С1-97 містив два канали з 50-омним входом, а вертикальний тракт був побудований на микросборках приватного застосування, розроблених відділом мікроелектроніки. Ці мікросхеми надалі використовувалися в осцилографі […]

Осцилографи також розробляв Петро Харитонович Драп. У ЦЗЛ на початку 1950-х років працював А.І.Найденов. У 1948 році С.Н.Макеевим був створений перший вітчизняний осцилограф ЕО-7 (С1-1), який тривалий час випускався промисловістю.

У 1984 році Ю.Стасюкінас розробив блок логічного аналізатора Я4С-110 “Світло-44”, призначений для логічного аналізу цифрових схем. Блок також серійно випускався на Вільнюському заводі. В рамках теми “Стробоскоп-1″ в 1981 році Б.Н.Левітас і В.С.Ройзенток розробили блок широкосмугової затримки