знижує рівень високочастотних і низькочастотних перешкод в магнітофоні чи програвачі. Включають його між виходом зазначених джерел сигналу і входом підсилювача ЗЧ. Пристрій складається з емітерний повторювача (VI) і каналу формування керуючого сигналу, що містить двохкаскадний підсилювач (V2, V3) і випрямляч (V4-V7). Сигнал на вхід підсилювача ЗЧ надходить з навантаження емітерний повторювача через дільник напруги, що […]

  Як частотно-виборчих елементів таких дешифраторів довгий час використовувалися коливальні контури. Оскільки для шифрации команд використовуються низькі частоти, котушки індуктивності виконувалися на броньових феритових сердечниках і мали значні розміри і вагу. Застосування активних смугових фільтрів на базі операційних підсилювачів позбавлене зазначених недоліків.