Орлов В. Е., Веніг С. Б., Усанов Д. А. Саратовський державний університет Астраханська вул. Д.83, Саратов – 410026, Росія Тел.: +7 (8452) 514563; e-mail: wenigsb @ info . sgu.ru Анотація – Розглянуто можливість створення на основі желобкового хвилеводу перетворювача поляризації, детектора, вентиля і аттенюатора з використанням напівпровідникових структур.