Для живлення деяких датчиків потрібно мікропотужний високовольтне джерело. Перетворювач (рис. 5.31) дозволяє доручити стабілізовану напругу, встановлюване в межах 100 … 700 В, при струмі в навантаженні до декількох десятків мікроампер [Л 35].