Сергій Пантелеймонович Сітько – випускник фізичного факультету (1958 р) Київського державного університету, директор науково-дослідного центру квантової медицини «Відгук» Міністерства охорони здоровя України, доктор фізико-матема-тичні наук, професор Заслужений діяч науки і техніки України, шевальє Бельгійського королівства, академік технологічної академії

Сітько с П Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» М3 України м Київ, вул Володимирська, 61-6, Україна, 01033, тел: (044) 287-11-26, факс: (044) 287-44-82, E-mail: sitko@ikievua Анотація – Квантова медицина є медичним додатком нових уявлень про природу життя, які даються фізикою живого Відповідно до цих уявлень кожен самостійно функціонуючий живий обєкт знаходиться на четвертому щаблі квантової […]

Іванівська А В, Крилов В М, Рудько Б Ф Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» Міністерства охорони здоровя України вул Володимирська 61-6, м Київ, 01033, Україна тел: (044) 244-44-39, fax(044), 287-44-82, e-mail sitko@ikievua Анотація – Розроблена методика диференціальної рефлектометрії (ДДР) в міліметровому діапазоні електромагнітних хвиль дала можливість вирішити ряд теоретичних і прикладних завдань Вона дозволяє визначити […]

с. П. Ситько Науково-дослідний центр квантової медицини “В / ‘дгук” вул. Володимирська, 61 «б», Київ -01033, Україна Тел.: (044) 227-1126; e-mail: sitko@i.kiev.ua Анотація В основі квантової Фізики Живого лежить визначення живого (в його відмінність від мертвого неживого) як четвертого рівня квантової організації природи (після ядерного, атомного і молекулярного рівнів). Самоузгоджений потенціал кожного живого об’єкта формується […]

Отже, ми є свідками абсурдної ситуації: усі люди не сумніваються в тому, що живе відрізняється від мертвого, життя від смерті, а десятки біологічних і медичних наук, завданням яких начебто б повинна бути підтримка життя в її протиставленні смерті, взагалі не переймаються феноменом життя, вивчаючи виключно її фрагментарні прояви.

Сітько С. П. Науково-дослідний центр квантової медицини “відгуки” М3 Україна 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 61-Б Анотація – Квантова медицина є медичним додатком нових уявлень про природу життя з позицій фізики живого. Відповідно до цих уявлень кожен самостійно функціонуючий живий об’єкт знаходиться на четвертій сходинці квантової сходи природи, тобто є цілісною квантовомеханічної структурою. Відповідно до […]