Бунін С Г, Войтер А П НДІ Телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» пр Перемоги, 36, Київ, 03056, Україна Тел: (8050) 4699643, e-mail: bunin@gunet Анотація – Розглянуто проблеми ретрансляції па-кетів в мережах ad hoc Показано, що для зменшення затримок при маршрутизації пакетів слід використовувати безліч смуг частот і мінімізувати довжину пакетів

Вхідний сигнал посилюється лампою 6С3П, потім, через підвищувальний трансформатор, подається на сітку лампи 300В підсилюється до необхідної потужності. При вхідному сигналі 0,5 В вихідна потужність порядку 10Вт при КНІ до 1,5%. Вихідний каскад підлаштовується по постійному струму резистором R6, в контрольній точці в катоді лампи 300В падіння напруги 0,085-0,09 В, що відповідає струму лампи 85-90мА.

Рис. 9.2 показує кілька часто використовуваних методів зменшення шуму. Більшість з їх несприятливо позначається на к.к.д., стабілізації або інших робочих параметрах, так що користуватися ними слід розумно, з належною увагою до допустимих компромісів.

При будь-якому виді діяльності для комфортного зорового сприйняття велике значення має ступінь освітленості. При читанні і інших видах робіт обов’язково потрібно місцеве освітлення. А в наших широтах більшу частину часу року стоїть похмура погода і досить часто доводиться читати, коли вже настали сутінки. Захоплюєшся і не помічаєш, що очі вже напружуються, а адже через очі […]

Псевдосенсорні вимикач джерела живлення (рис. 5.24) виконаний на елементах VDl, VS1 зі схемою управління, зібраної на DDI, VT1 і оптопаре U1. Харчування схеми управління здійснюється від стабілізованого випрямляча, виконаного на С4, R7, VD3, VD4, СЗ. Після електронного комутатора напруга надходить через протизавадний фільтр (його можна використовувати від імпульсного блоку живлення телевізора) на випрямляч VD2, С9. […]