Пристрій містить мінімум необхідних деталей і живиться від батарейки для електронних годинників напругою 1,5 В. При такому малому напрузі живлення і споживаної струмі 2-3 мА сигнал цього радіомікрофона може прийматися на видаленні до 150 м. Тривалість роботи близько 24 год Запросах генератор зібраний на транзисторі VT1 типу KT368, режим роботи якого по постійному струму задається […]

Схема радіопередавача наведена на рис.1. Пристрій містить мінімум необхідних деталей і живиться від батарейки для електронних годинників напругою 1,5 В.

Схема радіопередавача наведена на мал.1. Пристрій містить мінімум необхідних деталей і живиться від батарейки для електронних годинників напругою 1,5 В.