Ha рис. 4.3 наведена електрична схема блоку управління підсилювачем, зображеним на рис. 4.4.