Розглянемо поведінку домішок в напівпровідникових зєднаннях на прикладі сполук типу AIIIBV Поведінка домішок у зєднаннях типу AIIIBV так само, як і в елементарних напівпровідниках, визначається положенням домішки в періодичній системі, проте воно стає більш складним через ускладнення будови основної речовини У зєднаннях зростає число різних позицій, які можуть займати домішкові атоми

Очевидно, що хімічний звязок в напівпровідникових зєднаннях є полярним ковалентним звязком (ковалентно-іонної) Розглянемо тепер питання про розподіл електронної щільності між компонентами зєднання При «чистої ковалентного» звязки електронна щільність розподілена зовсім симетрично між однаковими атомами, і її центр симетрії розташовується в середині межатомного відстані У «чисто іонних» судинних розподіл електронної щільності таке, що вона в основному […]